Vyhláška č. 72/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie o medzinárodnej cestnej doprave.

(v znení č. 1/1981 Zb., 112/2006 Z. z.)

Čiastka 41/1963
Platnosť od 30.09.1963
Účinnosť od 29.01.1997
Redakčná poznámka

Podľa ustanovenia článku 28 vstúpila Dohoda v platnosť 12. júla 1963.