Vyhláška č. 7/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojov ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 364/1953 Ú. l. (č. 410/1953 Ú. v.) o prepravnom poriadku pre mestskú hromadnú dopravu osôb (mestský prepravný poriadok)

Čiastka 4/1963
Platnosť od 31.01.1963 do31.10.1973
Účinnosť od 31.01.1963 do31.10.1973
Zrušený 127/1964 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.01.1963 - 31.10.1973