Vyhláška č. 69/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou.

Čiastka 40/1963
Platnosť od 17.09.1963
Účinnosť od 02.10.1963
Redakčná poznámka

Podľa ustanovenia článku XII, odseku 1 vstúpila Dohoda v platnosť 4. júlom 1963.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
02.10.1963 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

17.09.1963