Vyhláška č. 68/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene článku VI, odsek A/3 Stanov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, schválenej rezolúciou GC(V)/RES/92 na V. Generálnej konferencii Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu 4. októbra 1961.

Čiastka 40/1963
Platnosť od 17.09.1963
Účinnosť od 02.10.1963
Redakčná poznámka

Zmena článku VI, odsek A/3 Stanov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vstúpila v platnosť 31. januára 1963.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
02.10.1963 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

17.09.1963