Nariadenie vlády č. 66/1963 Zb.Vládne nariadenie o úprave pôsobnosti vo veciach cestovných pasov

Čiastka 39/1963
Platnosť od 07.09.1963 do31.07.1965
Účinnosť od 07.09.1963 do31.07.1965
Zrušený 63/1965 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
07.09.1963 - 31.07.1965