Vyhláška č. 64/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Madridskej dohode o potlačovaní falošných alebo klamavých údajov o pôvode tovaru zo 14. apríla 1891 revidovanej vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934 a v Lisabone 31. októbra 1958.

Čiastka 38/1963
Platnosť od 30.08.1963
Účinnosť od 14.09.1963
Redakčná poznámka

Dohoda vstúpila podľa svojho článku 6 odseku 1 v platnosť 1. júna 1963. Týmto dňom vstúpila Dohoda v platnosť taktiež pre Československú socialistickú republiku.