Opatrenie č. 62/1963 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Štátnej komisii pre investičnú výstavbu

Čiastka 37/1963
Platnosť od 23.08.1963 do09.11.1965
Účinnosť od 23.08.1963 do09.11.1965
Zrušený 113/1965 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 76/1963 Zb. zo dňa 25. septembra 1963.