Vyhláška č. 59/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o rozšírení bezplatných prevodov správy národného majetku

Čiastka 35/1963
Platnosť od 29.07.1963 do30.06.1964
Účinnosť od 29.07.1963 do30.06.1964
Zrušený 109/1964 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.07.1963 - 30.06.1964