Vyhláška č. 58/1963 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú dočasné pravidlá pre prejednávanie a rozhodovanie hospodárskych sporov rozhodcami

Čiastka 34/1963
Platnosť od 24.07.1963 do31.12.1984
Účinnosť od 01.08.1963 do31.12.1984
Zrušený 116/1984 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.1963 - 31.12.1984

Pôvodný predpis

24.07.1963