Vyhláška č. 48/1963 Zb.Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov o domácich zakáľačkách ošípaných, povinnom odpredaji masti a nákupe krupónov z týchto zakáľačiek

(v znení č. 100/1965 Zb., 156/1968 Zb.)

Čiastka 28/1963
Platnosť od 01.07.1963 do31.12.1975
Účinnosť od 01.01.1969 do31.12.1975
Zrušený 156/1968 Zb.
Redakčná poznámka

Ustanovenia § 8 ods. 1 prvej vety, ods. 2 až 6 a § 9 tejto vyhlášky platia do 31. decembra 1972 podľa § 1 vyhlášky č. 170/1969 Zb. Ustanovenia § 8 ods. 1 prvej vety, ods. 2 až 6 a § 9 tejto vyhlášky platia do 31. decembra 1975 podľa § 5 ods. 1 vyhlášky č. 156/1968 Zb.