Vyhláška č. 47/1963 Zb.Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov o nákupe poľnohospodárskych výrobkov od drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy a o predaji prebytkov poľnohospodárskych výrobkov

Čiastka 28/1963
Platnosť od 01.07.1963 do04.06.1967
Účinnosť od 01.07.1963 do04.06.1967
Zrušený 55/1967 Zb.
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť, pokiaľ ide o predaj poľnohospodárskych prebytkov, 1. júlom 1963; pokiaľ ide o nákup poľnohospodárskych výrobkov od drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy, nadobúda účinnosť 1. januárom 1964 s tým, že sa podľa nej postupuje už pri urč...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1963 - 04.06.1967

Pôvodný predpis

01.07.1963