Vyhláška č. 46/1963 Zb.Vyhláška ministra-predsedu Štátnej plánovacej komisie a ministra financií o racionalizačných opatreniach investičnej povahy v štátnych hospodárskych organizáciách

Čiastka 27/1963
Platnosť od 25.06.1963 do31.12.1965
Účinnosť od 25.06.1963 do31.12.1965
Zrušený 92/1965 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
25.06.1963 - 31.12.1965

Pôvodný predpis

25.06.1963