Vyhláška č. 42/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa vydáva štatút Krkonošského národného parku

Čiastka 24/1963
Platnosť od 10.06.1963 do09.05.1991
Účinnosť od 10.06.1963 do09.05.1991
Zrušený 165/1991 Zb.