Nariadenie vlády č. 41/1963 Zb.Vládne nariadenie o zriadení Krkonošského národného parku

Čiastka 24/1963
Platnosť od 10.06.1963 do09.05.1991
Účinnosť od 10.06.1963 do09.05.1991
Zrušený 165/1991 Zb.