Vyhláška č. 4/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o dohodách medzi Československou socialistickou republikou a Kráľovstvom dánskym, Kráľovstvom nórskym a Kráľovstvom švédskym o vzájomnom oslobodení leteckých podnikov od zdanenia

Čiastka 2/1963
Platnosť od 24.01.1963
Účinnosť od 08.02.1964
Redakčná poznámka

Vyhláškou č. 53/1983 Z. z. dňom 27. decembra 1982 stratila platnosť Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Dánskym kráľovstvom o vzájomnom oslobodení leteckých podnikov od zdanenia dojednaná výmenou nót 25. októbra 1962, vyhlásená č. 4/1963 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
08.02.1964 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

24.01.1963