Vyhláška č. 39/1963 Zb.Vyhláška predsedu Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o zrušení vyhlášky č. 63/1960 Zb., ktorou sa upravuje rozhodovanie o niektorých ďalších dávkach dôchodkového zabezpečenia (poistenia) národnými výbormi Juhomoravského kraja

Čiastka 22/1963
Platnosť od 27.05.1963
Najbližšie účinné znenie 01.06.1963

OBSAH