Vyhláška č. 36/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vydáva colný plavebný poriadok

Čiastka 20/1963
Platnosť od 27.04.1963 do31.12.1974
Účinnosť od 01.05.1963 do31.12.1974
Zrušený 44/1974 Zb.