Vyhláška č. 35/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa mení a doplňuje príloha vyhlášky č. 73/1961 Zb. o učebných odboroch

Čiastka 19/1963
Platnosť od 25.04.1963 do31.08.1965
Účinnosť od 01.09.1963 do31.08.1965
Zrušený 84/1965 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1963 - 31.08.1965

Pôvodný predpis

25.04.1963