Nariadenie vlády č. 33/1963 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa vyčleňujú niektoré organizácie a zariadenia z riadenia národných výborov

Čiastka 18/1963
Platnosť od 13.04.1963 do31.08.1972
Účinnosť od 15.04.1963 do31.08.1972
Zrušený 37/1972 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.04.1963 - 31.08.1972