Vyhláška č. 31/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa doplňuje štatút inštitútov národohospodárskeho plánovania na vysokých školách ekonomických v Prahe a Bratislave.

Čiastka 17/1963
Platnosť od 05.04.1963
Účinnosť od 05.04.1963

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
05.04.1963 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

05.04.1963