Zákon č. 30/1963 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Komisii ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade

Čiastka 17/1963
Platnosť od 05.04.1963 do28.06.1964
Účinnosť od 05.04.1963 do28.06.1964
Zrušený 125/1964 Zb.