Vyhláška č. 29/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o organizácii siete colníc a ich pôsobnosti

Čiastka 16/1963
Platnosť od 04.04.1963 do11.02.1965
Najbližšie účinné znenie 04.04.1963
Zrušený 7/1965 Zb.

OBSAH

29

VYHLÁŠKA

Ministerstva zahraničného obchodu

z 1. apríla 1963

o organizácii siete colníc a ich pôsobnosti

Ministerstvo zahraničného obchodu po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi ustanovuje podľa § 4, § 5 ods. 1, § 11 ods. 1 a § 54 colného zákona č. 36/1953 Zb. a podľa § 1 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva:


§ 1

Organizácia siete colníc a ich organizačných zložiek a ich pôsobnosť, pokiaľ nie je vymedzená colným zákonom a predpismi tento zákon vykonávajúcimi, je určená v prílohe k tejto vyhláške.


§ 2

Zrušuje sa:

a) vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 183/1954 Ú. l. (č. 207/1954 Ú. v.), ktorou sa vymedzuje pôsobnosť colníc a vyhlasuje ich zoznam,*)

b) vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 110/1958 Ú. l. (Ú. v.) o zmene zoznamu colníc, colných odbočiek, colných hliadok a colných ciest.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Hamouz v. r.


Príloha vyhlášky č. 29/1963 Zb.

I. Abecedný zoznam colníc a colných odbočiek

1.* Banská Bystrica, Malinovského 22
2.* Bratislava, Nám. Slovenského národného povstania 24
s odbočkami: hlavná stanica
prístav Rusovce stanica - služba sa vykonáva na československom území spoločne s colnými orgánmi MĽR
Rusovce cesta
Petržalka
* Devínska Nová Ves
* Trenčín
3.* Brno, Malinovského 3
4.* Břeclav, stanica
s odbočkou Mikulov
5.* Česká Lípa, mestská stanica
6.* České Budějovice, nákladná stanica
7.* České Velenice, stanica
s odbočkou na ceste
8.* Český Těšín, Revoluční 1a
s odbočkami: stanica Horní Lištná
9.* Čierna nad Tisou, stanica
s odbočkami: nástupište
širokorozchodná koľaj
prekladový obvod
* Veľké Kapušany
Vyšné Nemecké
10.* Děčín, ul. Práce 141
s odbočkami:hlavná stanica - nástupište
hlavná stanica - náklad - dovoz
východná stanica - náklad -vývoz
Loubí prekladisko
Hřensko
11.* Fiľakovo, stanica
s odbočkami:Somosköujfalu MĽR - služba sa vykonáva na maďarskom území spoločne s colnými orgánmi MĽR
Slovenské Ďarmoty
Kalonda - služba sa vykonáva na československom území spoločne s colnými orgánmi MĽR
Šiatoroš
12.* Gottwaldov, Třída úderníků 3910
13.* Horní Dvořiště, stanica
s odbočkou: Dolní Dvořiště
14.* Hradec Králové, stanica
s odbočkami: * Dvůr Králové
* Pardubice
15.* Cheb, stanica
s odbočkami: nástupište
náklad
Pomezí nad Ohří
* Aš
16.* Jihlava, mestská stanica
17.* Karlove Vary, Jednotných odborů 47
s odbočkami: horná stanica
* Vojtanov
18.* Kolín, nákladná stanica
19.* Komárno, prístav
s odbočkami: most
Komárom MĽR- služba sa vykonáva na maďarskom území spoločne s colnými orgánmi MĽR
Medveďov- služba sa vykonáva na československom území spoločne s colnými orgánmi MĽR
* Nitra
20.* Košice, Engelsova 17
s odbočkami: Hidasnémeti MĽR- služba sa vykonáva na maďarskom území spoločne s colnými orgánmi MĽR
Milhosť
* Slovenské Nové Mesto- služba sa vykonáva na československom území spoločne s colnými orgánmi MĽR
Hosťovce
21.* Krnov, stanica
s odbočkami: * Mikulovice
Zlaté Hory
22.* Lenartovce, stanica
s odbočkami: cesta - služba sa vykonáva na československom území spoločne s colnými orgánmi MĽR
Bánrévé MĽR - služba sa vykonáva na maďarskom území spoločne s colnými orgánmi MĽR
23.* Liberec, stanica
s odbočkami: * Frýdlant v Čechách
Habartice u Frýdlantu v Čechách
* Hrádek nad Nisou
* Jablonec nad Nisou Harrachov - služba sa vykonáva na poľskom území spoločne s colnými orgánmi PĽR
24.* Lichkov, stanica
s odbočkou: Miedzylesie PĽR - služba sa vykonáva na poľskom území spoločne s colnými orgánmi PĽR
25.* Náchod, Kamenice 132
s odbočkami: * Trutnov
Běloves
* Královec
Meziměstí- služba sa vykonáva na československom území spoločne s colnými orgánmi ĽR
Pomezní boudy
Špindlerovka
26.* Nový Bohumín, stanica
s odbočkami:Nový Bohumín - štátna hranica
Starý Bohumín - most - služba sa vykonáva na československom území spoločne s colnými orgánmi PĽR
Šilheřovice
27.* Olomouc, Jeremenkova 5
s odbočkami:* Prostějov
* Přerov
* Šumperk
28.* Ostrava, Mariánskohorská 38
s odbočkami:* Opava
* Valašské Meziříčí
29.* Petrovice u Karviné, stanica- služba sa vykonáva na československom území spoločne s colnými orgánmi PĽR
s odbočkami: Dolní Marklovice
Karviná 4 - Ráj I
Karviná 4 - Ráj II
Závada
30.* Plzeň, Švihovská 19
s odbočkami: Česká Kubice
* Domažlice
Rozvadov
* Sušice
31.* Poprad, Hviezdoslavova 31
s odbočkami: Lysá nad Dunajcom
Lysá Poľana, PĽR - služba sa vykonáva na poľskom území spoločne s colnými orgánmi PĽR
Podspády pod Javorinou
32.* Praha, Praha 1, Na poříčí 4
s odbočkami: * stanica Praha-Bubny
* stanica Praha-Žižkov
* stanica Praha-Těšnov
* stanica Praha-Vršovice
Hlavná stanica
prístav Holešovice
* Mělník
* Mladá Boleslav
33.* Praha-Ruzyně, letisko
34.* Prešov, stanica
s odbočkami: * Orlov
Vyšný Komárnik
35.* Rumburk, stanica
s odbočkou: * Varnsdorf
36.* Štúrovo, stanica- služba sa vykonáva na československom území spoločne s colnými orgánmi MĽR
s odbočkou:Šahy
37.* Teplice, stanica
s odbočkami: Cínovec* Chomutov
38.* Ústí nad Labem, Revoluční 3
s odbočkami: prekladisko Větruše
prekladisko Mariánská Skála
39.* Znojmo, stanica
s odbočkou: Hatě
40.* Žilina, Hviezdoslavova 11
s odbočkami: Suchá Hora
Trstená

*) Označené colnice prejednávajú dovozné i vývozné zásielky v obvode uvedenom vo vyhláške Ministerstva dopravy uverejnenej v Tarifnom vestníku Ministerstva dopravy, ročník 1962, čiastka 51, pod číslom G 42/51/62.

II. Colnice s poštovou vyclievacou agendou

Colnice:pri poštovom úrade (úrade poštovej prepravy):
1. Bratislava Bratislava 1
2. Brno Brno 2
3. Břeclav Břeclav 2
4. České Budějovice České Budějovice 2
5. Děčín Děčín 2
6. Hradec Králové Hradec Králové 2
7. Karlove Vary Karlove Vary 1
8. Košice Košice 2
9. Liberec Liberec 2
10. Nový Bohumín Nový Bohumín
11. Olomouc Olomouc 2
12. Ostrava Ostrava 02
13. Plzeň Plzeň 2
14. Praha Praha 121
15. Žilina Žilina 2

III. Colnice a colné odbočky s povoľovacou agendou

a) oprávnené vydávať povolenie na vývoz sťahovaných zvrškov a vecných darov:*)

Colnica: pre okresy:
1. Banská Bystrica Banská Bystrica, Lučenec, Prievidza, Rimavská Sobota, Zvolen, Žiar nad Hronom;
2. Bratislava Bratislava-mesto, Bratislava-okolie, Dunajská Streda, Galanta, Senica, Trenčín, Trnava;
3. Brno Brno-mesto, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Prostějov, Vyškov, Znojmo;
4. České Budějovice České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor;
5. Gottwaldov Gottwaldov, Hodonín, Kroměříž, Uherské Hradiště;
6. Hradec Králové Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Trutnov;
7. Jihlava Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou;
8. Karlove Vary Cheb, Karlove Vary, Sokolov;
9. Košice Košice, Poprad, Rožňava, Spišská Nová Ves, Trebišov;
10. Liberec Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec;
11. Nitra (odbočka colnice Komárno) Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Topoľčany;
12. Olomouc Bruntál, Olomouc, Přerov, Šumperk;
13. Ostrava Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava, Vsetín;
14. Pardubice (odbočka colnice Hradec Králové) Chrudim, Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí;
15. Plzeň Domažlice, Klatovy, Plzeň-mesto, Plzeň-juh, Plzeň-sever, Rokycany, Tachov;
16. Praha Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram, Rakovník;
17. Prešov Bardejov, Humenné, Michalovce, Prešov;
18. Ústí nad Labem Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem;
19. Žilina Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Považská Bystrica, Žilina.

b) Oprávnené vydávať povolenie na bezplatný dovoz tovaru pre fyzické osoby:*)

Všetky colnice; na dovoz motorových vozidiel však udeľujú povolenie len colnice v sídlach krajských národných výborov.

IV. Hraničné prechody do Nemeckej demokratickej republiky**)

Por. čísloNázov prechodu (vúčasne colnej odbočky)Patrí k colniciProtiľahlá cudzozemská colnicaPracovný čas***)
Diaľkové železničné pre prepravu osôb:
1. Děčín Děčín Bad Schandau nepretržitý
2. Vojtanov Karlove Vary Radiumbad Brambach nepretržitý
Diaľkové železničné pre nákladnú dopravu:
1. Děčín Děčín Bad Schandau nepretržitý
2. Hrádek nad Nisou Liberec Zittau nepretržitý
3. Rumburk Rumburk Ebersbach 6-22 hod.
4. Vojtanov Karlove VaryRadiumbad Brambach nepretržitý
Diaľkové cestné:
1. Cínovec Teplice Zinnwald nepretržitý
2. Hřensko Děčín Schmilka nepretržitý
3. Vojtanov Karlove Vary Schönberg nepretržitý
Diaľkový styk po vode (preprava osôb i nákladov):
1.Hřensko Děčín Schmilka nepretržitý

V. Hraničné prechody do Poľskej ľudovje republiky

Por. čísloNázov prechodu (súčasne colnej odbočky)Patrí k colniciProtiľahlá cudzozemská colnicaPracovný čas
Diaľkové železničné pre prepravu osôb:
1. Miedzylesie PĽR Lichkov Miedzylesie (spoločné služby na poľskom území) 7 - 22 hod.
2. Petrovice u KarvinéPetrovice u Karviné(spoločné služby na československom území)nepretržitý
Diaľkové železničné pre nákladnú dopravu:
1. Nový Bohumín - štátna hranicaNový Bohumín Chalupki nepretržitý
2. Český Těšín Český Těšín Cieszyn nepretržitý
3. Frýdlant v Čechách Liberec Zawidów nepretržitý
4. Královec Náchod Lubawka denne 5,30-12,30 hod. a 16-21 hod.
5. Meziměstí Náchod (spoločné služby na československom území)pondelok -piatok 7,30-16
sobota 7-13 hod.
6. Miedzylesie PĽR LichkovMiedzylesie (spoločné služby na poľskom území)7-22 hod.
7. Mikulovice Krnov Glucholazy pondelok až piatok 7-15.30 hod.
sobota 7-13 hod.
8. Orlov p. Ľubotín Prešov Muszyna nepretržitý
9. Petrovice u KarvinéPetrovice u Karviné(spoločné služby na československom území)nepretržitý
Diaľkové cestné:
1. Běloves Náchod Kudowa-Slone nepretržitý
2. Český Těšín Český Těšín Cieszyn nepretržitý
3. Lysá Polana PĽR Poprad (spoločné služby na poľskom území) nepretržitý
4. Starý Bohumín-most Nový Bohumín (spoločné služby na československom území) nepretržitý
Pohraničný styk:
a) po železnici
1. Miedzylesie PĽR Lichkov Miedzylesie (spoločné služby na poľskom území)denne 7-22 hod.
2. Petrovice u Karviné Petrovice u Karviné (spoločné služby na československom území)nepretržitý
b) po ceste
1. Běloves Náchod Kudowa-Slone denne 6-21 hod.
2. Český Těšín Český Těšín Cieszyn nepretržitý
3. * Dolní Marklovice Petrovice u Karviné Marklovice Górne nepretržitý
4. * Habartice
u Frýdlantu
v Čechách
Liberec Zawidów pondelok - streda - sobota 8-18 hod.
5. * Harrachov Liberec Jakuszyce (spoločné služby na poľskom území) od 1. 5. do 31. 10.
denne 8-19 hod.;
od 1. 11. do 30. 4.
denne 8-16 hod.
6. * Horní Lištná Český Těšín Górna Leszna denne 4-24 hod.
7. * Karviná 4 - Ráj IPetrovice u KarvinéKaszyce Dolne nepretržitý
8. * Karviná 4 - Ráj IIPetrovice u KarvinéKaszyce Górne nepretržitý
9. Královec Náchod Lubawka denne 7-9 hod. a 14-16.30 hod.
10. * Lysá nad DunajcomPoprad Niedzica od 1. 5. do 31. 10.
denne 6-19 hod.;
od 1. 11. do 30. 4.
denne 8-18 hod.
11. Lysá Poľana Poprad Lysá Poľana (spoločné služby na poľskom území)od 1. 5. do 31. 10.
denne 5-20 hod.;
od 1. 11. do 30. 4.
denne 8-18 hod.
12. * Podspády pod JavorinouPoprad Jurgow od 1. 5. do 31. 10.
denne 6-19 hod.;
od 1. 11. do 30. 4.
denne 8-18 hod.
13. Starý Bohumín - mostNový Bohumín(spoločné služby na československom území)nepretržitý
14. * Suchá Hora Žilina Chocholów od 1. 5. do 31. 10.
denne 5-20 hod.;
od 1. 11. do 30. 4.
denne 8-18 hod.
15. * Šilheřovice Nový Bohumín Rudyszwald denne 4-21 hod.
16. * Trstená Žilina Chyžne od 1. 5. do 31. 10.
denne 6-19 hod.;
od 1. 11. do 30. 4.
denne 8-18 hod.
17. * Vyšný Komárnik Prešov Barwinek od 1. 5. do 31. 10.
denne 7-19 hod.
18. * Závada Petrovice u KarvinéGolkowice nepretržitý
19. * Zlaté Hory Krnov Konradów pondelok - streda - štvrtok - sobota
nedeľa 7-11 hod. a 15-21 hod.
Turistické prechody:
1. Běloves Náchod Kudowa-Slone denne 6-21 hod.
2. * Harrachov Liberec Jakuszyce (spoločné služby na poľskom území)od 1. 5. do 31. 10.
denne 8-19 hod.;
od 1. 11. do 30. 4.
denne 8-16 hod.
3. * Lysá nad Dunajcom Poprad Niedzica od 1. 5. do 31. 10.
denne 6-19 hod.;
od 1. 11. do 30. 4.
denne 8-18 hod.
4. Lysá Poľana Poprad Lysá Poľana (spoločné služby na poľskom území)od 1. 5. do 31. 10.
denne 5-20 hod.;
od 1. 11. do 30. 4.
denne 8-18 hod.
5. * Pomezní boudy Náchod Krzaczyna od 1. 5. do 31. 10.
**denne 8-19 hod.;
od 1. 11. do 30. 4.
**denne 8-16 hod.
6. * Suchá Hora Žilina Chocholów od 1. 5. do 31. 10.
denne 5-20 hod.;
od 1. 11. do 30. 4.
denne 8-18 hod.
7. * Špindlerovka Náchod Przesieka od 1. 5. do 31. 10.
denne 8-19 hod.
od 1. 11. do 30. 4.
denne 8-16 hod.
8. * Trstená Žilina Chyžne od 1. 5. do 31. 10.
denne 6-19 hod.;
od 1. 11. do 30. 4.
denne 8-18 hod.
9. * Vyšný Komárnik Prešov Barwinek od 1. 5. do 31. 10.
denne 7-19 hod.

*) Colné orgány vykonávajú kontrolu cestovných dokladov osôb prestupujúcich štátnu hranicu.
**) Tento prechod je zatiaľ uzavretý a jeho otvorenie bude oznámené v dennej tlači.

VI. Hraničné prechody do Sväzu Sovietskych socialistických republík

Por. čísloNázov prechodu (vúčasne colnej odbočky)Patrí k colniciProtiľahlá cudzozemská colnicaPracovný čas
Diaľkový železničný pre prepravu osôb:
1. Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou Čop nepretržitý
Diaľkové železničné pre nákladnú dopravu:
1. Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou Čop nepretržitý
2. Veľké Kapušany Čierna nad Tisou Užhorod 7-19 hod.
Diaľkový cestný:
1. Vyšné Nemecké Čierna nad Tisou Užhorod 7-21 hod.
Pohraničný styk:
1. Vyšné Nemecké Čierna nad Tisou Užhorod 7-21 hod.

VII. Hraničné prechody do Maďarskej ľudovej republiky

Por. čísloNázov prechodu (vúčasne colnej odbočky)Patrí k colniciProtiľahlá cudzozemská colnicaPracovný čas
Diaľkové železničné pre prepravu osôb:
1. Hidasnémeti Košice Hidasnémeti MĽR (spoločné služby na maďarskom území)nepretržitý
2. Komárom MĽR Komárno Komárom (spoločné služby na maďarskom území) nepretržitý
3. Slovenské Nové MestoKošice Sátoraljaujhely nepretržitý
4. Somosköujfalu MĽRFiľakovo Somosköujfalu (spoločné služby na maďarskom území)nepretržitý
5. Štúrovo Štúrovo (spoločné služby na československom území)nepretržitý
Diaľkové železničné pre nákladnú dopravu:
1. Bánréve MĽR Lenartovce Bánréve (spoločné služby na maďarskom území)nepretržitý
2. Hidasnémeti MĽRKošice Hidasnémeti (spoločné služby na maďarskom území)nepretržitý
3. Komárom MĽR Komárno Komárom (spoločné služby na maďarskom území)nepretržitý
4. Rusovce Bratislava (spoločné služby na československom území)nepretržitý
5. Somosköujfalu MĽR Fiľakovo Somosköujfalu (spoločné služby na maďarskom území)nepretržitý
6. Slovenské Nové MestoKošice Sátoraljaujhelynepretržitý
7. Štúrovo Štúrovo (spoločné služby na československom území)nepretržitý
Diaľkové cestné:
1. Komárno-most Komárno Komárom nepretržitý
2. Milhosť p. Seňa Košice Hidasnémeti nepretržitý
3. Rusovce Bratislava Rajka nepretržitý
4. Slovenské Ďarmoty Fiľakovo Balassagyármat 7-24 hod.
5. Slovenské Nové Mesto Košice (spoločné služby na československom území)nepretržitý
Pohraničný styk:
a) po železnici:
1. Hidasnémeti MĽR Košice Hidasnémeti (spoločné služby na maďarskom území)nepretržitý
2. Komárom MĽR Komárno Komárom (spoločné služby na maďarskom území)nepretržitý
3. Slovenské Nové Mesto Košice Sátoraljaujhely nepretržitý
4. Somosköujfalu Fiľakovo Somosköujfalu (spoločné služby na maďarskom území)nepretržitý
5. Štúrovo Štúrovo (spoločné služby na československom území)nepretržitý
b) po ceste:
1. * Hosťovce Košice Tornanádaska pondelok-sobota 8-17 hod.
nedeľa 9-15 hod.
2. * Kalonda p. RapovceFiľakovo (spoločné služby na československom území)denne 7,30-15,30 hod.
3. Komárno-most Komárno Komárom nepretržitý
4. * Lenartovce Lenartovce (spoločné služby na československom území)denne 8-16 hod.
5. * Medveďov Komárno (spoločné služby na p. Baloň československom území)nepretržitý
6. Milhosť p. SeňaKošice Hidasnémeti nepretržitý
7. Rusovce Bratislava Rajka nepretržitý
8. Slovenské Ďarmoty Fiľakovo Balassagyarmat denne 7-24 hod.
9. Slovenské Nové MestoKošice (spoločné služby na československom území)nepretržitý
10. * Šahy Štúrovo Parassapuszta pondelok - sobota 8-16 hod.
11. * Šiatoroš p. RadzovceFiľakovo Somosköujfalu denne 7-17 hod.
Diaľkový styk po vode (preprava osôb i nákladov):
1. Bratislava - prístavBratislava nepretržitý
2. Komárno - prístav Komárno Komárom nepretržitý

*) Colné orgány vykonávajú kontrolu cestovných dokladov osôb prestupujúcich štátnu hranicu.

VIII. Hraničné prechody do Rakúskej spolkovej republiky

Por. čísloNázov prechodu (vúčasne colnej odbočky)Patrí k colniciProtiľahlá cudzozemská colnicaPracovný čas
Diaľkové železničné pre prepravu osôb:
1. Břeclav Břeclav Hohenau nepretržitý
2. České Velenice České Velenice Gmünd nepretržitý
3. Devínska Nová Ves Bratislava Marchegg 7-22 hod.
4. Horní Dvořiště Horní Dvořiště Summerau nepretržitý
Diaľkové železničné pre nákladnú dopravu:
1. Břeclav Břeclav Hohenau nepretržitý
2. České Velenice České Velenice Gmünd nepretržitý
3. Devínska Nová Ves Bratislava Marchegg 7-22 hod.
4. Horní Dvořiště Horní Dvořiště Summerau nepretržitý
5. Znojmo Znojmo Retz 10-19 hod.
Diaľkové cestné:
1. České Velenice České Velenice Gmünd nepretržitý
2. Dolní Dvořiště Horní Dvořiště Wullowitz nepretržitý
3. Hatě p. ChvaloviceZnojmo Klein Haugsdorf nepretržitý
4. Mikulov Břeclav Drasenhofen nepretržitý
5. Petržalka Bratislava Berg nepretržitý
Diaľkový styk po vode (preprava osôb i nákladov):
1. Bratislava-prístav Bratislava nepretržitý

IX. Hraničné prechody do Nemeckej spolkovej republiky

Por. čísloNázov prechodu (vúčasne colnej odbočky)Patrí k colniciProtiľahlá cudzozemská colnicaPracovný čas
Diaľkové železničné pre prepravu osôb:
1. Česká Kubice Plzeň Fürth im Walde 12-16 hod.
2.Cheb Cheb Schirnding pondelok - sobota
8 - 16,45 hod.
nedeľa
12,45 - 16,45 hod.
Diaľkové železničné pre nákladnú dopravu:
1. Cheb Selb-Plösberg 7-19 hod.
2. Česká Kubice Plzeň Fürth im Walde nepretržitý
3. Cheb Cheb Schirnding nepretržitý
Diaľkové cestné:
1. Pomezí nad Ohří Cheb Schirnding nepretržitý
2. Rozvadov Plzeň Waidhaus nepretržitý

Poznámky pod čiarou

*) Tým sa zrušuje aj § 2 vyhlášky č. 47/1954 Ú. l. (č. 62/1954 Ú. v.) o kontrole vývozu vecných darov a sťahovaných zvrškov.

*) Vyhlášky č. 1277/1947 Ú. l. a č. 47/1954 Ú. l. (č. 62/1954 Ú. v.).

*) Vyhláška č. 1276/47 Ú. l. v znení vyhlášok č. 224/1957 Ú. l. (Ú. v.) a č. 70/1959 Ú. l. (Ú. v.).

**) Všeobecné poznámky k častiam IV-IX:
Na cestovné pasy alebo doklady ich nahrádzajúce môžu cestujúce osoby prestupovať štátne hranice na hraničných prechodoch uvedených v oddieloch „Diaľkové železničné pre prepravu osôb", „Diaľkové cestné", „Diaľkový styk po vode (preprava osôb i nákladov)" a z colného letiska Praha-Ruzyně.
Na priepustky pohraničného styku môžu cestujúce osoby prestupovať štátne hranice na hraničných prechodoch uvedených v oddieloch „Pohraničný styk".
Na turistické priepustky podľa Dohovoru medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o pohraničnom turistickom ruchu môžu cestujúce osoby prestupovať štátne hranice na hraničných prechodoch uvedených v časti V., oddieli „Turistické prechody".

***) Všeobecné poznámky k častiam IV-IX:
Pokiaľ v jednotlivých colných poriadkoch nie je na určenie pracovného času splnomocnená colnica, určí pracovný čas colníc Ústredná colná správa; pracovný čas je čas, v ktorom sú prechody s cestovným stykom otvorené pre prestup cestujúcich cez štátne hranice alebo v ktorom na prechodoch pre nákladnú dopravu colnice prejednávajú tovar dopravovaný verejnými dopravnými podnikmi.