Vyhláška č. 29/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o organizácii siete colníc a ich pôsobnosti

Čiastka 16/1963
Platnosť od 04.04.1963 do11.02.1965
Účinnosť od 04.04.1963 do11.02.1965
Zrušený 7/1965 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
04.04.1963 - 11.02.1965

Pôvodný predpis

04.04.1963