Nariadenie vlády č. 27/1963 Zb.Vládne nariadenie o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami po 50 halieroch.

Čiastka 15/1963
Platnosť od 30.03.1963
Účinnosť od 30.03.1963

OBSAH