Vyhláška č. 26/1963 Zb.Vyhláška ministra dopravy o zmene a doplnení vyhlášky č. 266/1956 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydáva prepravný poriadok pre železničnú a automobilovú prepravu kusových zásielok

Čiastka 14/1963
Platnosť od 26.03.1963 do31.03.1965
Účinnosť od 01.04.1963 do31.03.1965
Zrušený 211/1964 Zb.

OBSAH