Vyhláška č. 22/1963 Zb.Vyhláška Rady Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici, ktorou sa určuje ďalší miestny národný výbor ako stavebný úrad.

Čiastka 11/1963
Platnosť od 28.02.1963
Účinnosť od 28.02.1963

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.02.1963 Aktuálne znenie