Vyhláška č. 21/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu, ktorou sa doplňujú základné podmienky dodávky výrobkov chemických, gumárskych a azbestových a výrobkov priemyslu celulózy a papiera

Čiastka 11/1963
Platnosť od 28.02.1963 do30.06.1964
Účinnosť od 28.02.1963 do30.06.1964
Zrušený 109/1964 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.02.1963 - 30.06.1964