Opatrenie č. 2/1963 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zriadení Štátneho cenového výboru

Čiastka 1/1963
Platnosť od 05.01.1963 do09.11.1965
Účinnosť od 05.01.1963 do09.11.1965
Zrušený 113/1965 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 12/1963 Zb. zo dňa 25. januára 1963.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
05.01.1963 - 09.11.1965

Pôvodný predpis

05.01.1963