Vyhláška č. 19/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o odplatnom nadobúdaní vecí socialistickými organizáciami od občanov a súkromných právnických osôb

Čiastka 10/1963
Platnosť od 26.02.1963 do30.04.1964
Účinnosť od 26.02.1963 do30.04.1964
Zrušený 72/1964 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
26.02.1963 - 30.04.1964

Pôvodný predpis

26.02.1963