Vyhláška č. 15/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Indonézskou republikou.

Čiastka 8/1963
Platnosť od 15.02.1963 do25.07.2008
Účinnosť od 15.02.1963 do25.07.2008
Zrušený 362/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 7 Zmluva nadobudla platnosť 10. januára 1963.