Uznesenie č. 12/1963 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 7/1963
Platnosť od 08.02.1963 do31.12.1970
Zrušený 133/1970 Zb.