Vyhláška č. 103/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o rybárstve

Čiastka 58/1963
Platnosť od 19.12.1963 do31.03.2002
Účinnosť od 19.12.1963 do31.03.2002
Zrušený 139/2002 Z. z.