Vyhláška č. 10/1963 Zb.Vyhláška predsedu Štátnej plánovacej komisie, ministra financií a predsedu Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky o zvýšení osobnej hmotnej zainteresovanosti na plnení úloh rozvoja vedy a techniky

Čiastka 6/1963
Platnosť od 05.02.1963 do31.12.1963
Účinnosť od 01.01.1963 do31.12.1963
Zrušený 88/1963 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1963 - 31.12.1963

Pôvodný predpis

01.01.1963