Opatrenie č. 1/1963 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Ústrednej správe pre rozvoj miestneho hospodárstva.

Čiastka 1/1963
Platnosť od 05.01.1963 do09.11.1965
Účinnosť od 05.01.1963 do09.11.1965
Zrušený 115/1965 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 12/1963 Zb. zo dňa 25. januára 1963.