Vyhláška č. 76/1962 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o Antarktíde

Čiastka 40/1962
Platnosť od 03.08.1962
Účinnosť od 18.08.1962
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku XIII, ods. 5 vstúpila Zmluva ten istý deň pre Československú socialistickú republiku v platnosť.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
18.08.1962 Aktuálne znenie