Vyhláška č. 73/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o inzercii v tlači

(v znení č. 105/1967 Zb.)

Čiastka 39/1962
Platnosť od 01.08.1962 do31.12.2003
Účinnosť od 01.12.1967 do31.12.2003
Zrušený 81/1966 Zb.