Opatrenie č. 47/1962 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o začlenení Československej akadémie pôdohospodárskych vied do Československej akadémie vied.

Čiastka 24/1962
Platnosť od 16.05.1962 do31.12.1992
Účinnosť od 01.04.1962 do31.12.1992
Zrušený 599/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky č. 48/1962 Zb. zo dňa 18. mája 1962.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1962 - 31.12.1992

Pôvodný predpis

01.04.1962