Vyhláška č. 44/1962 Zb.Vyhláška Ministra zdravotníctva, ktorou sa mení a doplňuje liečebný poriadok

Čiastka 21/1962
Platnosť od 29.04.1962 do30.06.1966
Účinnosť od 01.04.1962 do30.06.1966
Zrušený 42/1966 Zb.