Vyhláška č. 43/1962 Zb.Vyhláška ministra financií o vydaní bankoviek po 25 Kčs a mincí po 1 halieri nového vzoru a stiahnutí bankoviek po 25 Kčs vzoru 1953

Čiastka 21/1962
Platnosť od 29.04.1962
Účinnosť od 02.05.1962
Redakčná poznámka

Dňom 31. júla 1993 sa na území Slovenskej republiky sťahujú z obehu mince vydané Štátnou bankou česko-slovenskou po 1 halieri vzoru 1962 (predpis č. 163/1993 Z. z.).