Vyhláška č. 27/1962 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o prijímaní a výmene absolventov vysokých škôl, študentov a žiakov odborných škôl

Čiastka 14/1962
Platnosť od 28.03.1962
Účinnosť od 14.04.1962
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 13 Dohoda nadobudla platnosť 23. mája 1961.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
14.04.1962 Aktuálne znenie