Vyhláška č. 124/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o pôdohospodárskej dani

Čiastka 68/1962
Platnosť od 28.12.1962 do31.12.1966
Účinnosť od 28.12.1962 do31.12.1966
Zrušený 112/1966 Zb.