Zákon č. 123/1962 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o pôdohospodárskej dani

Čiastka 68/1962
Platnosť od 28.12.1962 do31.12.1966
Účinnosť od 28.12.1962 do31.12.1966
Zrušený 112/1966 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.12.1962 - 31.12.1966