Vyhláška č. 117/1962 Zb.Vyhláška ministrov vnútorného obchodu a financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o zmene vyhlášky č. 49/1962 Zb. o nákupe tovaru v štátnom a družstevnom obchode socialistickými organizáciami

Čiastka 63/1962
Platnosť od 19.12.1962 do28.02.1966
Účinnosť od 01.01.1963 do28.02.1966
Zrušený 10/1966 Zb.