Nariadenie vlády č. 11/1962 Zb.Vládne nariadenie o prehĺbení organizácie riadenia poľnohospodárstva národnými výbormi

Čiastka 6/1962
Platnosť od 06.02.1962 do31.12.1967
Účinnosť od 01.03.1962 do31.12.1967
Zrušený 69/1967 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.1962 - 31.12.1967

Pôvodný predpis

06.02.1962