Uznesenie č. 98/1961 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 47/1961
Platnosť od 28.09.1961 do15.02.1966
Zrušený 7/1966 Zb.