Vyhláška č. 94/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o označovaní absolventov vysokých škôl

(v znení č. 112/1962 Zb., 21/1964 Zb.)

Čiastka 44/1961
Platnosť od 08.09.1961 do30.04.1966
Účinnosť od 08.02.1964 do30.04.1966
Zrušený 19/1966 Zb.