Vyhláška č. 89/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o zdravotnej starostlivosti o telesnú výchovu

Čiastka 42/1961
Platnosť od 30.08.1961 do28.02.1990
Účinnosť od 01.09.1961 do28.02.1990
Zrušený 5/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR bola táto vyhláška zrušená vyhláškou MZd ČSR č. 120/1989 Zb. s účinnosťou od 1. 12. 1989.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1961 - 28.02.1990