Smernica č. 71/1961 Zb.Smernice Ministerstva financií, ktorými sa doplňujú smernice o odmenách a prirážkach za zhospodárnenie, skvalitnenie a zrýchlenie investičnej výstavby

Čiastka 31/1961
Platnosť od 14.07.1961 do30.06.1964
Účinnosť od 15.07.1961 do30.06.1964
Zrušený 109/1964 Zb.