Vyhláška č. 70/1961 Zb.Vyhláška ministra financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška o hmotných podnetoch na zvýšenie efektívnosti investičnej výstavby

Čiastka 31/1961
Platnosť od 14.07.1961 do30.06.1964
Účinnosť od 15.07.1961 do30.06.1964
Zrušený 109/1964 Zb.

OBSAH