Vyhláška č. 69/1961 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnej zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Čínskou ľudovou republikou

Čiastka 31/1961
Platnosť od 14.07.1961 do04.07.1989
Účinnosť od 29.07.1961 do04.07.1989
Zrušený 97/1989 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 21 Zmluva nadobudla platnosť 8. júlom 1961.